HIỆN SHOP ĐANG CÓ KHUYẾN MẠI NẠP THẺ VÀ MUA VÀNG X4.0 - X10 TỰ ĐỘNG CÁC Ô CHÁU NHÉ !

Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Số tài khoản: 21

Đã bán: 1,362

Số tài khoản: 7

Đã bán: 1,346

Số tài khoản: 15

Đã bán: 1,399

Số tài khoản: 37

Đã bán: 4,302

Số tài khoản: 112

Đã bán: 316

Số tài khoản: 11

Đã bán: 504

Danh mục RANDOM

Số tài khoản: 1,856

Đã bán: 2,834

Số tài khoản: 2,591

Đã bán: 14,297

Số tài khoản: 9,718

Đã bán: 1,227

Số tài khoản: 3,507

Đã bán: 842

Số tài khoản: 3,258

Đã bán: 3,875

Số tài khoản: 283

Đã bán: 313

Số tài khoản: 1,514

Đã bán: 865

Số tài khoản: 270

Đã bán: 367

Số tài khoản: 240

Đã bán: 466

Số tài khoản: 11,159

Đã bán: 566

Số tài khoản: 1,860

Đã bán: 1,324

Số tài khoản: 2,779

Đã bán: 4,343

Số tài khoản: 4,317

Đã bán: 598

Số tài khoản: 4,318

Đã bán: 138

Số tài khoản: 407

Đã bán: 349

Số tài khoản: 425

Đã bán: 83

Danh mục vòng quay

Danh mục dịch vụ

Tổng giao dịch: 10,698

Hoàn thành: 10,229

Tổng giao dịch: 215

Hoàn thành: 202

Tổng giao dịch: 266

Hoàn thành: 215

Tổng giao dịch: 318

Hoàn thành: 230

Tổng giao dịch: 218

Hoàn thành: 205

Tổng giao dịch: 211

Hoàn thành: 202

Tổng giao dịch: 429

Hoàn thành: 328

Tổng giao dịch: 213

Hoàn thành: 201

Tổng giao dịch: 947

Hoàn thành: 534

Thời gian từ Ngày 1 đến ngày 30 hàng tháng ( bắt đầu từ tháng 9 ) 
• TOP 1 : Nhận Ngay Nick 150 Tỉ Sức Mạnh FULL SÉT BLUE 8 SAO VÀ +2.000.000 Vào Tài Khoản Shop
 • TOP 2 : + 1.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
 • TOP 3 : Nhận Được 500 THỎI VÀNG
 

( lưu ý : tất cả tóp phải nạp trên 5tr mới được nhận quà ạ ) 

            Kết quả sự kiện đua TOP tháng trước :
Top 1:  - 3 Món Đồ 6 Sao +5.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
Top 2: -
1.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
Các top khác , bạn nào chưa nhận thưởng có thể liên hệ qua fanpage của blue7sao.com để nhận thưởng ạ Tại đây

ae đua top tháng trước hãy liên hệ Fanpage của blue7sao.com để nhận thưởng ạ)

LỊCH SỬ GIAO DỊCH