HIỆN SHOP ĐANG CÓ KHUYẾN MẠI NẠP THẺ VÀ MUA VÀNG X4.0 - X10 TỰ ĐỘNG CÁC Ô CHÁU NHÉ !

Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Số tài khoản: 24

Đã bán: 1,545

Số tài khoản: 18

Đã bán: 1,702

Số tài khoản: 10

Đã bán: 1,808

Số tài khoản: 30

Đã bán: 5,054

Số tài khoản: 212

Đã bán: 414

Số tài khoản: 19

Đã bán: 698

Danh mục RANDOM

Số tài khoản: 1,468

Đã bán: 3,222

Số tài khoản: 725

Đã bán: 16,163

Số tài khoản: 9,557

Đã bán: 1,388

Số tài khoản: 3,268

Đã bán: 1,081

Số tài khoản: 2,510

Đã bán: 4,623

Số tài khoản: 243

Đã bán: 353

Số tài khoản: 1,380

Đã bán: 999

Số tài khoản: 156

Đã bán: 481

Số tài khoản: 120

Đã bán: 586

Số tài khoản: 11,018

Đã bán: 707

Số tài khoản: 1,489

Đã bán: 1,695

Số tài khoản: 1,826

Đã bán: 5,296

Số tài khoản: 4,240

Đã bán: 675

Số tài khoản: 4,284

Đã bán: 172

Số tài khoản: 327

Đã bán: 429

Số tài khoản: 400

Đã bán: 108

Danh mục vòng quay

Danh mục dịch vụ

Tổng giao dịch: 1,482

Hoàn thành: 1,411

Tổng giao dịch: 203

Hoàn thành: 200

Tổng giao dịch: 209

Hoàn thành: 200

Tổng giao dịch: 250

Hoàn thành: 200

Tổng giao dịch: 206

Hoàn thành: 200

Tổng giao dịch: 201

Hoàn thành: 200

Tổng giao dịch: 237

Hoàn thành: 229

Tổng giao dịch: 204

Hoàn thành: 200

Tổng giao dịch: 436

Hoàn thành: 273

Thời gian từ Ngày 1 đến ngày 30 hàng tháng ( bắt đầu từ tháng 9 ) 
• TOP 1 : Nhận Ngay Nick 150 Tỉ Sức Mạnh FULL SÉT BLUE 8 SAO VÀ +2.000.000 Vào Tài Khoản Shop
 • TOP 2 : + 1.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
 • TOP 3 : Nhận Được 500 THỎI VÀNG
 

( lưu ý : tất cả tóp phải nạp trên 5tr mới được nhận quà ạ ) 

            Kết quả sự kiện đua TOP tháng trước :
Top 1:  - 3 Món Đồ 6 Sao +5.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
Top 2: -
1.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
Các top khác , bạn nào chưa nhận thưởng có thể liên hệ qua fanpage của blue7sao.com để nhận thưởng ạ Tại đây

ae đua top tháng trước hãy liên hệ Fanpage của blue7sao.com để nhận thưởng ạ)

LỊCH SỬ GIAO DỊCH